INWENTARYZACJA WNĘTRZA KOŚCIOŁA

PREZBITERIUM

 • Ołtarz główny
  • Obraz główny Ukrzyżowanie
  • Obraz główny Pieta
  • Obraz w zwieńczeniu Chusta św. Weroniki
  • Rzeźby św. Piotr i św. Paweł
  • Rzeźby dwa anioły
 • Stalle ściana południowa i północna prezbiterium
  • Ściana północna, obrazy: Chrystus w Ogrojcu, Ostatnia Wieczerza, Pojmanie
  • Ściana południowa, obrazy: Upadek pod Krzyżem, Chrystus przed Arcykapłanami, Biczowanie, Cierniem Koronowanie
  • Rzeźby 2 putta, główki aniołków
 • Drzwi do zakrystii z oryginalnym zamkiem
 • Arkada tęczowa
  • Rzeźby Ukrzyżowanie
  • Rzeźby św. Magdalena, św. Jan
  • Rzeźby dwa anioły
 • Ołtarz soborowy, ambonka

NAWA

 • Ołtarz boczny lewy
  • Obraz główny św. Jakub
  • Obraz w zwieńczeniu św. Roch
  • Rzeźba św. Jakub
  • Rzeźby dwa anioły
 • Ołtarz boczny prawy
  • Obraz główny Matka Boska z Dzieciątkiem
  • Obraz główny Zwiastowanie
  • Obraz w zwieńczeniu św. Józef
  • Rzeźby dwa anioły
 • Ambona
  • Rzeźby 4 ewangelistów
  • Rzeźba baranka w glorii
 • Chrzcielnica
 • Epitafium Antoniny z Jełowickich Bocheńskiej
 • Epitafium Izydora Franciszka Landorf-Bocheńskiego
 • Tablica z krzyżem modlitewnym
 • Ławki
 • Klęczniki
 • Konfesjonały
 • Stacje drogi krzyżowej
 • Obraz

KAPLICA PÓŁNOCNA ŚW. ANTONIEGO

 • Ołtarz boczny prawy
  • Obraz główny św. Antoni
  • Obraz główny Zwiastowanie
  • Obraz w zwieńczeniu św. Józef
  • Rzeźby- dwa anioły
 • Feretron
  • Figura Matki Boskiej
 • Rzeźba Chrystusa

KAPLICA POŁUDNIOWA ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO

 • Feretron
  • Obrazy: Matka Boska z Dzieciątkiem, św. Antoni
 • Feretron
  • Obraz Matka Boska z Dzieciątkiem
 • Witraż Matka Boska

PROSPEKT ORGANOWY

 • Organy
 • Balustrada chóru – obrazy (6 sztuk)
 • Drzwi na chór

ZAKRYSTIA

 • Lawetarz
 • Komoda
 • Krucyfiks procesyjny
 • Rzeźba anioła (2 sztuki)
 • Kropielnica mała