1. Zatrudnienie specjalistów do opracowania Indywidualnych Planów Wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek Projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy”:

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Załączniki

d. Opis przedmiotu zamówienia

e. Wzór umowy

f. Informacja o złożonych ofertach

g. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

2. Wykonywanie usług transportowych dla Uczestników/Uczestniczek Projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy”:

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Załączniki

d. Opis przedmiotu zamówienia

e. Wzór umowy

f. Informacja o złożonych ofertach

g. Zawiadomienie o wyborze oferty

3. Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 wyjazdów edukacyjno-rekreacyjno-sportowych oraz 10 jednodniowych wyjazdów dla Uczestników/Uczestniczek Projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy”:

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Załączniki

d. Opis przedmiotu zamówienia

e. Wzór umowy

f. Informacja o złożonych ofertach

g. Zawiadomienie o wyborze oferty

4. Zatrudnienie specjalistów do przeprowadzenia aktualizacji Indywidualnych Planów Wsparcia oraz do prowadzenia zajęć z Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu oraz ich rodzicami/opiekunami prawnymi, biorącymi udział w projekcie pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy”:

a. Ogloszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Załączniki

d. Opis przedmiotu zamówienia

e. Wzór umowy

f. Informacja o złożonych ofertach

g. Zawiadomienie o wyborze oferty

5. Usługi cateringowe w ramach Projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy” :

a. Ogloszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Załączniki

d. Opis przedmiotu zamówienia

e. Wzór umowy

f. Informacja o złożonych ofertach

g. Zawiadomienie o wyborze oferty

6. Dostawa sprzętu komputerowego oraz drobnej elektroniki na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy” :

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Załączniki

d. Formularz techniczny

e. Wzór umowy

f. Informacja o złożonych ofertach

g. Zawiadomienie o wyborze oferty

h. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

7. Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy”:

a. Ogłoszenie

b. Ogłoszenie – po zmianie

c. Zapytanie ofertowe

d. Załączniki

e. Formularz techniczny

f. Formularz techniczny – poprawiony

g. Wzór umowy

h. Odpowiedzi na pytania. Zmiana terminu składania ofert

h. Informacja o złożonych ofertach

i. Zawiadomienie o wyborze oferty

8. Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Strażackiej 3 na potrzeby działania Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, w ramach projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła:

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Załączniki

d. Program Funkcjonalno-Użytkowy

e. Poglądowy przedmiar robót

f. Wzór umowy

g. Informacja o złożonych  ofertach

h. Zawiadomienie o wyborze oferty

9. Dostawa aparatu fotograficznego i kamery cyfrowej na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy”:

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Załączniki

d. Formularz techniczny

e. Wzór umowy

f. Informacja o złożonych ofertach

g. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

10. Dostawa aparatu fotograficznego i kamery cyfrowej na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy” :

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Załączniki

d. Formularz techniczny

e. Wzór umowy

f. Odpowiedzi na pytania

g. Informacja o zlożonych ofertach

h. Zawiadomienie o wyborze oferty

11. Zorganizowanie i przeprowadzenie 3-dniowego wyjazdu edukacyjno-rekreacyjno-sportowego z elementami warsztatów  dla Uczestników/Uczestniczek Projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy” :

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Załączniki

d. Opis przedmiotu zamówienia

e. Wzór umowy

f. Informacja o zlożonych ofertach

g. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

12. Zorganizowanie i przeprowadzenie 3-dniowego wyjazdu edukacyjno-rekreacyjno-sportowego z elementami warsztatów  dla Uczestników/Uczestniczek Projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy” POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE:

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Załączniki

d. Opis przedmiotu zamówienia

e. Wzór umowy

f. Informacja o zlożonych ofertach

g. Zawiadomienie o wyborze oferty