1. Zatrudnienie specjalistów do opracowania Indywidualnych Planów Wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek Projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy”:

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Załączniki

d. Opis przedmiotu zamówienia

e. Wzór umowy

f. Informacja o złożonych ofertach

g. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

2. Wykonywanie usług transportowych dla Uczestników/Uczestniczek Projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy”:

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Załączniki

d. Opis przedmiotu zamówienia

e. Wzór umowy

f. Informacja o złożonych ofertach

g. Zawiadomienie o wyborze oferty

3. Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 wyjazdów edukacyjno-rekreacyjno-sportowych oraz 10 jednodniowych wyjazdów dla Uczestników/Uczestniczek Projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy”:

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Załączniki

d. Opis przedmiotu zamówienia

e. Wzór umowy

f. Informacja o złożonych ofertach

g. Zawiadomienie o wyborze oferty

4. Zatrudnienie specjalistów do przeprowadzenia aktualizacji Indywidualnych Planów Wsparcia oraz do prowadzenia zajęć z Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu oraz ich rodzicami/opiekunami prawnymi, biorącymi udział w projekcie pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy”:

a. Ogloszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Załączniki

d. Opis przedmiotu zamówienia

e. Wzór umowy

f. Informacja o złożonych ofertach

5. Usługi cateringowe w ramach Projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy” :

a. Ogloszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Załączniki

d. Opis przedmiotu zamówienia

e. Wzór umowy

f. Informacja o złożonych ofertach

g. Zawiadomienie o wyborze oferty