Historia Kościoła

Kościół jest położony na szlaku pielgrzymkowym św. Jakuba. Pierwsza wzmianka o kościele w Pałecznicy pochodzi z 1325-7 roku. Kościół opisywany jest jako budynek murowany wykonany z białego kamienia. W drugiej połowie XVI wieku kościół przekształcono na zbór kalwiński. Kościół został zwrócony katolikom w 1584 roku. W XVII wieku kościół został przebudowany i ponownie konsekrowany w 1695 roku przez biskupa Stanisława Szembeka. Z tego też okresu pochodzi większość wyposażenia kościoła.
Kolejny remont i przebudowę kościoła przeprowadzono końcem XIX wieku w stylu neogotyckim. Przedłużono nawę główną i dobudowano od zachodu wieżę, przy ścianie północnej i południowej nawy głównej dobudowano kaplice. Obecnie kaplica północna jest p.w. św. Antoniego, a południowa p.w. św. Maksymiliana Kolbego. 
W roku 1882 wykonano nową posadzkę w kościele.
Z prac współcześnie wykonanych należy wymienić:

  • remont więźby w latach 70-tych XX wieku
  • ocieplenie stropu
  • wykonanie ogrzewania akumulacyjnego
  • wymiana pokrycia dachu na blachę miedzianą w latach 2011- 2012
  • wykonanie pionowej i poziomej izolacji ścian kościoła.

W ołtarzu głównym znajduje się obraz Ukrzyżowania.

Prezbiterium

Ołtarz św. Jakuba
Ołtarz NMP

Na uwagę zasługuje również ambona z początku XVIII wieku i chrzcielnica marmurowa z XIX wieku.