INFORMACJA

22 czerwca 2020 r. rozpocznie się rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży utworzonej przez Parafię w Pałecznicy. Wszelkie informacje dotyczące projektu i rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne można uzyskać w biurze projektu znajdującym się w Pałecznicy ul. Strażacka 5/1. Dokumenty rekrutacyjne można będzie składać do dnia 3 lipca 2020 r.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pałecznica, będące w wieku do 18. roku życia.