INFORMACJA

W dniu 02.08.2021 roku rozpocznie się rekrutacja Uczestników/Uczestniczek do Placówki Wsparcia Dziennego. Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać do dnia 13.08.2021 roku w Urzędzie Gminy Pałecznica (Sekretariat) przy ul. św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica lub w biurze Projektu przy ul. Strażacka 5/1, 32-109 Pałecznica lub przesłać pocztą elektroniczną na adres parafia@palecznica.pl