1. Dostawa pomocy dydaktycznych :

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe pomoce dydaktyczne

c. Załączniki

d. Wzór umowy

e. Opis przedmiotu zamówienia

f. Zawiadomienie o wyborze oferty

g. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 siedmiodobowych wycieczek :

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe wycieczki siedmiodniowe

c. Wzór umowy

d. Opis przedmiotu zamówienia

e. Zawiadomienie o wyborze oferty

3. Zorganizowanie i przeprowadzenie 60 jednodniowych wyjazdów :

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe wycieczki jednodniowych

c. Wzór umowy

d. Opis przedmiotu zamówienia

e. Zawiadomienie o wyborze oferty

4. Dostawa pomocy dydaktycznych – ponowne ogłoszenie postępowania :

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe pomoce dydaktyczne

c. Załączniki

d. Wzór umowy

e. Opis przedmiotu zamówienia

f. Zawiadomienie o wyborze oferty

5. Dostawa pomocy dydaktycznych – część 2 :

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Wzór umowy

d. Opis przedmiotu zamówienia

e. Załączniki

f. Informacja o unieważnieniu postępowania

6. Dostawa pomocy dydaktycznych – część 2 – ponowne ogłoszenie postępowania :

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Wzór umowy

d. Opis przedmiotu zamówienia

e. Załączniki

f. Zawiadomienie o wyborze oferty

7. Zatrudnienie 12 specjalistów :

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Opis przedmiotu zamówienia

d. Załączniki

e. Zawiadomienie o wyborze oferty

8. Wykonywanie usług transportowych (przewozu) :

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Załączniki

d. Wzór umowy

e. Opis przedmiotu zamówienia

f. Zawiadomienie o wyborze oferty

9. Usługa przygotowania i dostawy posiłków :

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Załączniki

d. Wzór umowy

e. Opis przedmiotu zamówienia

f. Zawiadomienie o wyborze oferty

10. Dostawa pomocy dydaktycznych – część 3 :

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Wzór umowy

d. Opis przedmiotu zamówienia

e. Załączniki

f. Zamiana załącznika 1a do zapytania ofertowego

g. Zawiadomienie o wyborze oferty

11. Malowanie pomieszczeń :

a. Zaproszenie

b. Warunki zamówienia

c. Załącznik 1

d. Załącznik 2

e. Załącznik 2a

f. Załącznik 2b

g. Załącznik 3

h. Wzór umowy

i. Przedmiar robót

j. Informacja z otwarcia ofert

k. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12. Dostawa pomocy dydaktycznych – część 4:

a. Ogłoszenie

b. Zapytanie ofertowe

c. Wzór umowy

d. Opis przedmiotu zamówienia

e. Zawiadomienie o wyborze oferty

f. Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty

g. Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty.

13. Zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodobowej wycieczki: