Małopolska droga św. Jakuba jest jednym z 18 odcinków, której długość w Polsce wynosi już 3,5 tys. kilometrów – wpisuje się w sieć istniejących polskich szlaków Jakubowych. Odcinek Małopolskiej Drogi został wyznaczony w latach 2008-2009. Droga ta nawiązuje do średniowiecznego traktu prowadzącego skrajem doliny Wisły od Sandomierza do Krakowa. Trakt ten stanowił jedną z odnóg tzw. ruskiego szlaku wiodącego z Polesia i Rusi do stolicy Korony oraz na Śląsk. Długość Małopolskiej Drogi Św. Jakuba z Sandomierza do Rynku Starego Miasta w Krakowie wynosi 192 km. Etap 6 trasy prowadzi z Probołowic do Pałecznicy, a 7 z Pałecznicy do Niegardowa. Stąd też mieszkańcy Pałecznicy są mocno zaangażowani w organizację ruchu pielgrzymkowego, a Kościół w Pałecznicy jest jego stacją. 

Projekt odtworzenia Małopolskiej Drogi św. Jakuba z Sandomierza do Krakowa powstał w czerwcu 2007 roku podczas spotkania osób z Krakowa, Sandomierza i Tarnobrzega, które pielgrzymowały do Santiago de Compostela. W prace nad wytyczeniem, a następnie oznakowaniem Małopolskiej Drogi św. Jakuba włączyli się: członkowie Bractwa św. Jakuba Starszego Apostoła przy parafii św. Jakuba w Więcławicach Starych (z Krakowa, Sandomierza, Więcławic Starych, Michałowic i Pałecznicy) oraz wójtowie i pracownicy Urzędu Gminy w Pałecznicy i Michałowicach. Cenną pomoc i wskazówki uzyskano również od władz miast: Sandomierz, Staszów, Busko-Zdrój, Skalbmierz, Słomniki i Kraków oraz władz gmin: Czarnocin, Klimontów, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Radziemice, Szydłów, Wiślica, Zielonki i Złota. Cały projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz życzliwości Pana Marszałka Marka Nawary i jego współpracowników.

Najważniejsze znaczenie w wytyczeniu głównych punktów Małopolskiej Drogi św. Jakuba miało rozmieszczenie kościołów św. Jakuba Starszego Apostoła. Przeprowadzone przez historyków badania wykazały, że w XVI w. na terenie ówczesnej diecezji krakowskiej znajdowało się 28 kościołów pw. św. Jakuba Starszego Apostoła, z czego 18 na lewym brzegu Wisły. W szerokim pasie między Krakowem a Sandomierzem znajduje się 12 z tych świątyń. Niewielkie odległości pomiędzy miejscowościami z kościołami parafialnymi pw. św. Jakuba Starszego Apostoła, położonymi na wyraźnej linii ciągłej od Sandomierza przez Kotuszów, Szczaworyż, Probołowice, Pałecznicę, Niegardów, Więcławice Stare, Kazimierz, Sankę, Palczowice do Bestwiny, według historyków przemawiają za istnieniem w średniowieczu w Małopolsce szlaku pątniczego do grobu św. Jakuba Starszego Apostoła w Santiago de Compostela. Mediewiści podkreślają, że świątynie św. Jakuba położne przy tym szlaku mogły pełnić rangę kościołów stacyjnych. Ich usytuowanie w bliskiej odległości od siebie (nie przekraczającej 30 km na odcinku Sandomierz – Kraków) umożliwiało przejście kolejnych odcinków drogi w ciągu jednego dnia.

Wykorzystując doświadczenia organizacji i osób odtwarzających Drogi św. Jakuba na terenie Europy Zachodniej oraz na Dolnym Śląsku, szczególną uwagę zwrócono na wytyczenie szlaku wzdłuż dróg gruntowych lub utwardzonych, a także na rozmieszczenie ośrodków pielgrzymkowych. Kierowano się także walorami przyrodniczymi i kulturowymi regionów, przez które przebiega szlak.

Otwarcie pierwszego odcinka Małopolskiej Drogi św. Jakuba w województwie małopolskim, prowadzącego z Pałecznicy przez Więcławice Stare do Krakowa odbyło się 25 października 2008 roku. 

Szlak został oznakowany – jego symbolem jest muszla św. Jakuba, której promienie zbiegają się w punkcie – celu wędrówki; dodatkowo pojawia się żółta strzałka. To one wyznaczają drogę pielgrzymom, którzy przemierzając kolejne kilometry poczują trud i zmęczenie, chwile kontemplacji i wzruszeń, docenią polską gościnność w otwartych dla nich domach i sercach poznanych ludzi. A przejście camino – hiszpańskiego czy polskiego, będzie wielkim przeżyciem religijnym, świadectwem wiary we własne możliwości, da poczucie spełnienia, satysfakcji, poznania i odnalezienia samego siebie. Zauważymy nowe wartości tj. wolność, ciszę, barwy otaczającego nas świata, bogactwo i urok polskiego krajobrazu, dziedzictwo naszej przeszłości oraz dobroć i otwartość spotkanych po drodze ludzi. 

Stąd, realizując słowa Chrystusa „ruszaj ku wiecznemu szczęściu” – Buen Camino

Oznakowanie Szlaku św. Jakuba Starszego Apostoła w Pałecznicy