Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Pałecznica Muszelka w okresie 01.06 – 31.10.2014 r. realizowało zadanie publiczne pn. „Przystań Pielgrzyma na Szlaku św. Jakuba” Obejmowało ono działania mające na celu poprawę warunków pielgrzymowania szlakiem św. Jakuba na terenie Powiatu Proszowickiego. Celem Stowarzyszenia było uzmysłowienie mieszkańcom istnienia szlaku św. Jakuba, przybliżenie im jego symboliki, jak również kontynuacja przedsięwzięcia podjętego w 2008 r. – otwarcia pierwszego odcinka Drogi św. Jakuba. Szlak ten oznakowany jest symbolem – muszlą św. Jakuba. Muszle owe wyznaczają drogę pielgrzymom, którzy przemierzając kolejne kilometry czują nie tylko trud i zmęczenie, ale także doznają chwil kontemplacji i wzruszeń. Przejście Drogą Św. Jakuba jest nie tylko

wielkim przeżyciem religijnym, ale także świadectwem wiary we własne możliwości, poczuciem spełnienia i satysfakcji. Podczas przemierzania szlakiem człowiek zauważa nowe wartości: wolność, ciszę, barwy otaczającego go świata, bogactwo i urok polskiego krajobrazu, dziedzictwo naszej przeszłości oraz dobroć i otwartość spotkanych ludzi.

Efektem końcowym realizowanych działań był montaż 2 Przystani dla Pielgrzymów na terenie Gminy Pałecznica w miejscowościach: Winiary oraz Lelowice Kolonia.

Przyczyniono się w ten sposób do poprawy warunków przemierzania szlakiem św. Jakuba (ochrona pielgrzymów przed deszczem i upałem, możliwość wypoczęcia, przepakowania bagaży, spożycia posiłku itp.), jak również promocji wyjątkowych miejsc w Powiecie Proszowickim tj. dziedzictwa kultury i sztuki, gospodarstw agroturystycznych, miejsc noclegowych , promocji szlaku, wzrostu zainteresowania wartościami religijnymi, pobudzenia mieszkańców do zgłębiania kart historii naszego regionu, poszukiwania innych wyjątkowych tradycji, miejsc , wydarzeń związanych z regionem.