Otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy.

 

Dnia 22 lipca 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy. Oficjalną część rozpoczęto Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w  Pałecznicy, którą to odprawił Ksiądz Biskup Jan Piotrowski. Wkrótce potem Uczestnicy/Uczestniczki przemaszerowali ulicami miejscowości do Placówki Wsparcia Dziennego, gdzie nastąpiło poświęcenie budynku i wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nim. Obrzędy uświetnił wstęp artystyczny Uczestników i Uczestniczek Projektu, a na zakończenie wszyscy zgromadzeni usiedli do wspólnego śniadania.

Do projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy” przyjętych zostało 60 Uczestników/Uczestniczek, w tym 30 dzieci w formie opiekuńczej i 30 w formie specjalistycznej.

Nowopowstała Placówka Wsparcia Dziennego powstała dzięki otrzymanej dotacji z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Fundusze pozwoliły na dostosowanie budynku mieszczącego się przy ulicy Strażackiej 5/1 w Pałecznicy na potrzeby funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego. W ramach projektu zakupiono meble, wyposażenie oraz materiały i pomoce dydaktyczne.

PWD będzie zapewnić dzieciom i młodzieży wiele ciekawych ćwiczeń jak: zumba kids, aikido, automatyka/robotyka oraz treningi z rekreacji ruchowej. Dla Uczestników/Uczestniczek organizowane będą zajęcia psychologiczne, logopedyczne, terapeutyczne i pedagogiczne. W ramach projektu wsparciem objęci są również rodzice Uczestników/Uczestniczek – dla nich także przewidziane są zajęcia z psychologiem, moderatorem i terapeutą.

 

Placówka funkcjonuje w wakacje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16, natomiast od 3 września ze względu na rozpoczęcie zajęć w szkołach godziny ulegną zmianie, wówczas Placówka będzie czynna od godzin 13 do 19.